اسان کم

سبد خرید شما خالی است.


آنزیم LTO-4950

آنزیم-پروتئاز

  • آنزیم پروتئاز
  • آنزیم شوینده
  • آنزیم لیپاز

آنزیم LTO-4950

0تومان

تخفیف بر اساس تعداد

تعداد 1-0 1-4 5-9 10-24 25
قیمت 0تومان 145.000تومان 140.000تومان 138.000تومان 120.000تومان
لطفا کیلو را وارد نمایید
قیمت واحد:

0تومان


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است

آنزیم LTO-4950 بر پایه پروتئاز و لیپاز در PH قلیایی حدود 8.5 می باشد. این آنزیم برای شوینده های پارچه و لباس بسیار مناسب است.

فایل های مرتبط