کد تخفیف 10% web10 ویژه خرید از وب سایت

آنزیم ها یک نوع پروتئین هستند که در فرایندهای شیمیایی موجود در سلول‌ها نقش اساسی دارند. این پروتئین‌ها با کاتالیز کردن واکنش‌های شیمیایی باعث شتاب دادن فرایندهای بیوشیمیایی در سلول می‌شوند.

مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز برای ساخت آنزیم‌ها شامل اسید آمینه‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی، فلزات، و احتمالاً برخی از املاح هستند. در واقع هر آنزیم شامل دنباله‌ای از اسید آمینه‌ها است که با هم ترکیب شده‌اند و در ساختار آنزیم نقش دارند. علاوه بر این، برخی ویتامین‌ها و فلزات نیز به عنوان کوفتگی‌دهنده‌های طبیعی برای آنزیم‌ها عمل می‌کنند و بدون آنها آنزیم‌ها قادر به کاتالیز واکنش‌های شیمیایی نخواهند بود.

به طور کلی، می‌توان گفت که مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز برای ساخت آنزیم‌ها شامل اسید آمینه‌ها، ویتامین‌ها، فلزات، مواد معدنی و املاح است.

آنزیم ها در تولید مواد شیمیایی از دو راه می توانند تاثیرگذار باشند:

1) به عنوان کاتالیزورهای شیمیایی: آنزیم ها به عنوان کاتالیزورهایی عمل می کنند که فرآیندهای شیمیایی را تسهیل می کنند. به عنوان مثال، آنزیم هایی مانند لاکتاز و سلولاز در تولید شیرین کننده ها و از جمله قند، مالتوز و سلولوز، به کار می روند.

2) به عنوان بیوسنتز کننده ها: برخی از آنزیم‌ها می توانند به عنوان بیوسنتز کننده ها عمل کنند و به تولید مواد شیمیایی مورد نیاز در فرآیندهای صنعتی کمک کنند. به عنوان مثال، آنزیم هایی مانند آمیلاز، پروتئاز و لیپاز در تولید کننده های غذایی و از جمله نان، پنیر و روغن، به کار می روند.

با استفاده از آنزیم‌ها به عنوان کاتالیزورهای شیمیایی، فرآیندهای تولید مواد شیمیایی سریعتر و با کیفیت بهتری صورت می گیرد. همچنین، استفاده از آنزیم ها به عنوان بیوسنتز کننده ها، فرآیندهای تولید را ساده تر و کم هزینه تر می کند و می تواند به کاهش آلایندگی های محیط زیست نیز کمک کند.