اسان کم

سبد خرید شما خالی است.


سینتن چرم Rockytan TAK

سینتن چرم Rockytan TAK

سینتان آنیونی برای خنثی سازی و ری تانینگ

قیمت واحد:


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است

Rockytan TAK خاصیت خنثی سازی بسیار خوبی دارد. این ماده همچنین به چرم مقاومت بسیار بالایی در برابر نور می دهد.
Rockytan TAK را می توان به تنهایی در فرایند خنثی سازی استفاده کرد. از این محصول می توان برای دباغی و ری تانینگ آنیلین، نوبوک، جیر، و سایر انواع چرم که در آنها رنگ، برق و جلا، صافی و همواری، مقاومت در برابر نور و گرما عوامل مهمی هستند، به کار برد. بهتر است این ماده بین سدیم فرمات و بی کربنات 0.1 الی 0.7 درصد به مدت زمان 30 الی 45 دقیقه استفاده شود.
دقت داشته باشید که به خاطر خاصیت بافری این ماده، هنگام استفاده از آن در خنثی سازی، PH از 7 یا 7.5 تجاوز نمیکند، حتی اگر قلیاهای بسیار قوی مانند سود سوزآور اضافه شوند.
300 درصد آب 35 درجه سانتیگراد
1 درصد سدیم فرمات به مدت 30 دقیقه
0.1 الی 0.7 درصد Rockytan TAK به مدت 30 دقیقه
0.5 الی 0.7 درصد سدیم بی کربنات به مدت 30 دقیقه

فایل های مرتبط