اسان کم

سبد خرید شما خالی است.


فیشینگ چرم Rockytan RPR

فیشینگ چرم Rockytan RPR

قیمت واحد:


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است

Rockytan RPR یک عامل ری تانینگ مصنوعی بر پایه نفتالین با خاصیت ضعیف اسیدی می باشد که برای هر نوع چرمی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده خاصیت پر کنندگی خوبی بر روی چرم های شل مثل پوست شکم داشته و در برابر نور نیز مقاوم می باشد.

موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan RPR خاصیت پرکنندگی بسیار خوبی داشته و در صورت استفاده به همراه Rockytan RR7 به نفوذ رنگ نیز کمک می نماید.
Rockytan RPR را میتوان به تنهایی و یا به همراه سایر عوامل خنثی ساز مانند سدیم فرمات و بی کربنات، به منظور کاهش رسوب سطحی مواد ری تانینگ استفاده کرد. مقدار مصرف بسته به نوع چرم متفاوت بوده و بین 1 الی 2 درصد (بر اساس وزن چرم تراشیده شده) بعد از خنثی سازی و رنگرزی است.

فایل های مرتبط