اسان کم

سبد خرید شما خالی است.


سینتن چرم Rockytan ROS

سینتن چرم Rockytan ROS

  • سینتن چرم
  • ری تانینگ چرم
قیمت واحد:


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است
موارد استفاده و توصیه ها:

Rockytan ROS را میتوان در آب سرد و گرم رقیق کرده و برای هر نوع چرمی استفاده کرد. Rockytan ROS چرمی با رنگ سفید به دست می دهد که سفتی آن متوسط تا سفت است. از آنجایی که این ماده قابضیت کمی دارد، پرز های ظریف چرم از بین نمی روند. Rockytan ROS در صورت استفاده به همراه تانین های گیاهی، چرم را نرم کرده رنگ آن را روشن تر میکند.
این ماده خاصیت یکنواخت کنندگی بر روی رنگ دارد. چرم ری تان شده با این ماده خاصیت جلاپذیری و برجستگی پذیری خوبی دارد. در صورت استفاده با مواد دباغی رزین، مانند Rockytan RR7، خاصیت پرکنندگی این ماده بهبود می یابد. مقدار مصرف توصیه شده 1 الی 4 درصد برای ری تانینگ هر گونه چرم، و تا 10 درصد برای دباغی گیاهی می باشد.

فایل های مرتبط