اسان کم

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.


لوریل الکل اتوکسیله 3 مول

الکل مول 2

  • از اتوکسیلاسیون الکل چرب لوریل-میریستیل به دست می آید
  • پلی گلایکول اتر

لوریل الکل اتوکسیله 3 مول

0تومان

تخفیف بر اساس تعداد

تعداد 1-0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-150
قیمت 0تومان 125.000تومان 118.000تومان 105.000تومان 92.000تومان 82.000تومان 79.000تومان
لطفا کیلو را وارد نمایید
قیمت واحد:

0تومان


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است

لوریل الکل اتوکسیله 3 مول ، پلی گلایکول اترهایی هستند که از اتوکسیلاسیون الکل چرب لوریل-میریستیل به دست می آیند. این ترکیبات مخلوطی هستند که در آنها تعداد گروههای اتیلن اکسید متصل به زنجیر کربنی متفاوت است. عددی که بعد از نام KELA می آید نشان دهنده تعداد متوسط واحدهای اتیلن اکسید در مولکولهای مخلوط می باشد. برای مثال KELA-3 یعنی مولکول الکل چربی که به طور متوسط با 3 مولکول اتیلن اکسید واکنش داده است.

فایل های مرتبط