اسان کم

سبد خرید شما خالی است.


ضدکف غیر سیلیکونی AK-23

ضدکف غیر سیلیکونی AK-23

قیمت واحد:


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است

ضدکف غیر سیلیکونی AK-23

ضد کف غیر سیلیکونی (روغنی) بر پایه روغن های معدنی می باشد. این ضدکف مناسب برای انواع رنگ های آب پایه است.

فایل های مرتبط