اسان کم

سبد خرید شما خالی است.


دیسپرس کننده شوینده AK-5

دیسپرس کننده شوینده AK-5

دیسپرس کننده آرایشی بهداشتی

  • مواد اولیه شوینده
  • عامل جلوگیری از نشت
  • دیسپرس کننده آرایشی و بهداشتی
  • دیسپرس کننده

 

قیمت واحد:


قیمت کل:0
قیمت واحد به نسبت کیلو انتخاب شده متغیر است

دیسپرس کننده شوینده AK-5 ماده ای برای افزایش قدرت شوینده ها و عامل جلوگیری از نشست مجدد آلودگی بر روی پوست پس از استفاده از شوینده های مایع است. از این ماده می توان در شوینده های بدون فسفات یا کم فسفات استفاده کرد.
دیسپرس کننده شوینده AK-5 ذرات جامد معلق را دیسپرس می کند و از نشست آلودگی و incrustation جلوگیری می کند. آن را می توان در انواع شوینده ها از جمله شوینده های خانگی و همچنین امولسیون کننده ها و صابون های آنیونی و غیریونی استفاده کرد.

فایل های مرتبط