کد تخفیف 10% web10 ویژه خرید از وب سایت

نساجی

مواد اولیه خام شیمیایی در صنعت نساجی برای تولید الیاف مصنوعی، رنگ‌ها، مواد نگهدارنده و بسیاری از مواد شیمیایی دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از مواد اولیه خام شیمیاییی که در صنعت نساجی به کار می‌روند عبارتند از:

1. پلی استر: پلی استر به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی مانند پلی استر، نایلون و پلی پروپیلن به کار می‌روند.

2. نایلون: نایلون به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی مانند نایلون به کار می‌روند.

3. پلی پروپیلن: پلی پروپیلن به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی مانند پلی استر، نایلون و پلی پروپیلن به کار می‌روند.

4. رنگ‌های مصنوعی: رنگ‌های مصنوعی به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید المان‌های پوشاک و تزئینی استفاده می‌شوند.

5. مواد نگهدارنده: مواد نگهدارنده به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید المان‌های پوشاک و تزئینی به کار می‌روند.

6. پلی‌آمید: پلی‌آمید به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی مانند نایلون به کار می‌روند.

7. برای پرداخت: برای پرداخت به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید المان‌های پوشاک و تزئینی به کار می‌روند.

8. بنزالدئید: بنزالدئید به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید رنگ‌های مصنوعی به کار می‌روند.

9. مونو‌پلی‌اکریلات: مونو‌پلی‌اکریلات به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی به کار می‌روند.

10. پلی‌اتیلن گلیکول: پلی‌اتیلن گلیکول به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی به کار می‌روند.

11. پتاسیم پرمنگنات: پتاسیم پرمنگنات به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید مواد نگهدارنده بهکار می‌روند.

12. پلی‌وینیل الکل: پلی‌وینیل الکل به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی و همچنین در تولید فیلم‌های بسته بندی به کار می‌روند.

13. نانوذرات نقره: نانوذرات نقره به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید الیاف مصنوعی مقاوم در برابر باکتری‌ها و ویروس‌ها به کار می‌روند.

14. پراکسید هیدروژن: پراکسید هیدروژن به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید مواد نگهدارنده به کار می‌روند.

15. اسید سولفوریک: اسید سولفوریک به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید مواد نگهدارنده و رنگ‌های مصنوعی به کار می‌روند.

16. تیتانیوم دی‌اکسید: تیتانیوم دی‌اکسید به عنوان یکی از مواد اولیه خام شیمیایی در تولید رنگ‌های مصنوعی به کار می‌روند.

این مواد اولیه خام شیمیایی در صنعت نساجی به عنوان مواد اساسی جهت تولید الیاف مصنوعی، رنگ‌ها، مواد نگهدارنده و سایر مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می‌گیرند. البته باید توجه داشت که استفاده صحیح از این مواد اولیه خام شیمیایی در صنعت نساجی باید با رعایت اصول و مقررات بهداشتی و محیط زیستی صورت گیرد.